OSGB

İŞYERİNİZDE İŞ KAZALARINI VE MESLEK HASTALIKLARINI

ÖNLEMEK SİZİN ELİNİZDE!

KAZALARI ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN HEM DAHA UCUZ, HEM DAHA İNSANCILDIR!

111

Ortak Sağlık Birimi (OSGB)'lerin görev, yetki ve sorumlulukları

·         İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlamak ve yapmak.

·         Çalışanların sağlık gözetimlerini yapılmasını sağlamak.

·         İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerini yapmak.

·         İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak veya yapılmasını sağlamak.

·         Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına almak.

·         Risk değerlendirmesi yapmak.

·         İşe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklamak.