Cezalar

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Kanun Maddesi

Ceza Mad.

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)

 

Açıklamalar

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

AZ TEHLİKELİ

TEHLİKELİ

ÇOK TEHLİKELİ

AZ TEHLİKELİ 

TEHLİKELİ 

ÇOK TEHLİKELİ

MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü

26/1-a

4/1-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.603

3.253

3.905

2.603

3.905

5.207

3.905

5.207

7.810

4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.603

3.253

3.905

2.603

3.905

5.207

3.905

5.207

7.810

 

MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

26/1-b

6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.

6.511

8.138

9.766

6.511

9.766

13.022

9.766

13.022

19.533

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 

6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek.

6.511

8.138

9.766

6.511

9.766

13.022

9.766

13.022

19.533

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 

6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.

6.510

9.765

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay 

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi